Hüseyniye Çarşıları

Şanlıurfa il merkezinde Çadırcı Pazarı ile Kazancı Pazarı arasında bulunan Hüseyniye Çarşıları kuzey-güney yönünde birbirine paralel olarak uzanan iki kapalı çarşıdır. Bu çarşıyı Hartavizade Hafız Muhammed Selim Efendi’nin oğlu Hüseyin Paşa 1887’de yaptırmıştır.

Hartavi Coğrafyası

Asya kıtasında ön Asya diye isimlendirilen Anadolu yarımadasının Güneydoğusundaki Şanlıurfa Şehri Hartavi’ler aşiretinin coğrafi mekanıdır denilebilir. Tarihte şuradan veya buradan gelmişler. Ama Hartavi’ler şu anda Şanlıurfa’da yaşadıklarına göre coğrafi mekanları Şanlıurfa’dır. Fakat zamanla İstanbul, Ankara, Gaziantep gibi şehirlere dağıldıkları bilinen bir gerçektir. Fakat nüfuslarının % 95-%80’i halen Şanlıurfa’dadır. Bir kısmı % 2-5 dolayında Suriye, Almanya gibi dış devletlerdedir. Fakat aşiretlerin Osmanlı döneminde Urfa’ya yerleştirildiği göz önüne alındığında başka yerlerde Hartavilerin olmasını mümkün kılmaktadır. Nihayet Van’da bir köy kendilerini Hartavi’ler diye kabul ettiği gibi Antakya Reyhanlı’da Çaçan ağa ve akrabaları da kendilerini Hartavi olarak kabul etmektedirler. Daha sonra tarihleri bölümünde ele alınacağına rağmen bilinmelidir ki “Hartavi” ismi bu aşirete Urfa da iskan edildikten sonra verilmiştir. Bu ismi almadan önce akrabaları başka yerlerde olabilirler. Fakat biz genelde Güneydoğudaki Hartavilerin inceliyoruz. Zaten Hartavi’ler denilince de bunlar anlaşılıyor.

Siyasi Açıdan Hartaviler

Doğuşu, iskanı ve gelişimi siyasi olan Hartavi’leri siyasi bir aile olarak telaki ediyoruz. Zaten aşiret demek yerel düzeyde örgütlenmiş bir siyasi grup demektir. Ortaçağdan modern çağa gelinceye kadar hemen hemen her kültürde şeklen farklıda olsa bir aşiret olgusuna rastlamak mümkündür. Bu aşiretleri fonksiyon ve yapısal itibariyle bugünkü batılı demokrasilerdeki lobi, çıkar menfaat gurupları ve toplum örgütlerine benzetebiliriz. bu benzerlik tıpa tıp olmadığı yanı sıra bir noktada değişiktir. fakat burada fonksiyonel ve organik yapı itibare alınmıştır.

Şehir Hartavileri Ve Köy Hartavileri

Bu sayfadaki yazı gözden geçirilip düzenlenmek üzere yayından geçici olarak kaldırılmıştır.

Hartavi Köylerinin Verimlilik ve Coğrafi Durumları

Hartavi köyleri genel olarak kurak bir coğrafyadadırlar, yani susuzdurlar. Ama 1990 dan sonra mağrubide sondaj çalışmaları yapılmış yaklaşık 1000 dönüm kadar arazi sulu hale gelmiştir. Fakat bu Hartavi topraklarının sadece % 1’dir. Hartavi köyleri aslında % 60 sulu tarıma uygundur. Ama yeterli finansın olmayışı ve halkın bilinçsizliği sondaj işlemlerinin gelişmesine engel olmuştur. İlk sondaj çalışması muğribide olmuş zira hem kültürel hem finas alanında Hartavilerin en ileri köyü muğribidir.

Hartavi Köyleri

Birecik’e bağlı olanlar ;

1 – Muğrubi -Ilgar – Muhtarlık

Şecere (Detaylı)

1-) Konya’da Metfun, Cebeli Beyrut’tan İbni Seyyid Şeyh Selahattin Efendi.

2-) Konya’da İbni Seyid Şeyh Muhammed Bahattin Efendi.

3-) Konya Onukte Camii Şerifte Metfun Şeyh Selahattin Efendi Konyevi

4-) Konya’da İbni seyid Muhammed efendi

5-) Konya’da İbni Seyyid Hoca Yusuf Efendi Konyevi

Hartavi Aşireti Şeceresi

1-Şeyh Selahaddin Efendi Konyevi (Konya’da Cebel Burnunda Metfun)

2-İbni Esseyyid Şeyh Muhammed Bahaeddin Efendi Konyevi (Konya’da Metfun)

3- İbni Esseyyid Selahaddin Efendi Konyevi (Konya’da Batıktaş Camiinde Metfun)

4-İbni Esseyyid Muhammed Mehdi Efendi Konyevi (Konya’da Metfun)

Powered by WordPress | Designed by: Image Hosting | Thanks to MegaUpload Search, RapidShare Search and Internet TV